Estatutos

Fins

Son fins principais da asociación:

a)    A promoción e divulgación da Cultura Galega en calquera das súas expresións.

b)    A revitalización do barrio a través do encontro das súas xentes nos espazos públicos.

c)    O estudo, divulgación e protección do patrimonio material e inmaterial do barrio.

Actividades

Para levar a cabo os seus fins, a asociación poderá organizar as seguintes actividades:

a)    Concertos, festas, proxeccións, representacións e calquera outra actividade de expresión artística

b)    Charlas, obradoiros, roteiros, exposicións, mostras e outras actividades de difusión cultural e de promoción do coñecemento en xeral, e do relativo á historia e presente do noso barrio en particular

c)    Magostos, Maios, San Xoán, festas populares de distinto tipo

d)    Xogos, contacontos, actividades de lecer en galego

e)    Calquera outra actividade necesaria para acadar os fins da entidade

Ideario

Toda a actividade e comunicación da asociación realizarase en coherencia co seguinte ideario:

       A actividade da asociación será respectuosa co medio ambiente, procurando sempre o menor consumo de recursos e produción de residuos posible.

       Buscarase de forma activa a plena inclusión e participación de tódalas persoas, independentemente da súa idade, situación de discapacidade ou condición social.

       A asociación declárase e preséntase como feminista, e actuará como tal. Acreditamos que no contexto da sociedade patriarcal na que convivimos, é unha obriga moral posicionarse de forma explícita a prol da igualdade de xénero.

       Promovemos o papel protagonista da veciñanza na organización dos nosos actos. As da Industria é unha asociación apartidaria e independente. Evitarase a participación pública nos nosos actos de cargos públicos ou persoas que falen en representación de partidos políticos. Calquera veciña ou veciño é benvido nas nosas actividades, participando a título individual.


Eses son son os artigos principais, se queres consulta os nosos estatutos completos